Matura 2021

Matura 2021 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.
AKTUALIZACJA nr 1 z 22 grudnia 2020 r
........................................................
Informacja dla uczniów i absolwentów
szkół maturalnych

Deklaracje maturalne

Szanowny Maturzysto!


Aby szybko i sprawnie wypełnić formularz deklaracji należy wcześniej przygotować następujące dane:

1. Identyfikator szkoły: 186301 - 06104

2. PESEL ucznia

pobierz i zapisz na dysku komputera formularz deklaracji maturalnej zgodny z obowiązującym wzorem.

Wypełnij deklarację i zapisz zmiany.

Plik należy wydrukować na jednej kartce DWUSTRONNIE, podpisać i wydruk dostarczyć do wychowawcy klasy.

Plik należy wysłać do sekretariatu szkoły na adres email:

sekretariat@zso2.resman.pl

Jako temat listu wpisać symbol klasy: A, B, C,...,G oraz Nazwisko Imię ucznia DEKLARACJA.

...................................................................................................

Skip to content