Absolwenci klas ósmych

Informujemy, że zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty będą wydawane przez wychowawców klas w dniu 9  lipca 2021 r. w godzinach 9:00 – 10:00 w pokoju nauczycielskim.

Po tym terminie zaświadczenia będą wydawane w sekretariacie szkoły.

Prosimy o przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego (zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie nosa i ust oraz dezynfekcję rąk).

Skip to content