Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i Rodziców

Prezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej

Dokumenty szkolne
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie1) Statut
Tekst jednolity statutu według stanu na dzień 1 września 2017 r.
Pobierz plik Statut2017.pdf (802KB)2) Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów
zawarte są w ROZDZIALE X Statutu Szkoły
Raport z ewaluacji zewnętrznej V LO
Pobierz plik Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf (3300KB)


Raport z ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum Sportowego
Pobierz plik Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf (225KB)

Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej
Wniosek o duplikat legitymacji szkolnejWniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta
Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta