Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych RODORaporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i Rodziców

Prezentacja Rzeszów 2013

WspółpracaSiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka


Biuletyn Informacji Publicznej


Materiały dla nauczycieli
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie 1. Program CCleaner

  Aplikacja umożliwia, za pomocą jednego kliknięcia, wyczyszczenie pozostałości po surfowaniu w Internecie w tym listy odwiedzanych stron internetowych i pobieranych plików, ciasteczek (cookies) oraz tymczasowych plików internetowych. Ponadto CCleaner pozwala na opróżnienie zawartości kosza, systemowego schowka, listy ostatnio uruchamianych programów, listy ostatnio otwieranych dokumentów
  Pobierz Program CCleaner 2. Dokumenty do pobrania

  Karta wyjścia na terenie miasta Rzeszowa

  Karta wycieczki

  Karta wycieczki zagranicznej

  Formularze po wypadku ucznia
 3. Bezpieczny internet


  czytaj 4. Terminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2017-2018

 5. Konkursy przedmiotowe 2017/2018
 6. Pozyskiwanie środkow finansowych z puli Rady Rodziców
 7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 8. Plan ewakuacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie


 9. Odpowiedzialność nauczyciela
 10. Awans zawodowy nauczyciela
 11. Ocena pracy nauczyciela-kryteria 12. Publikacje nauczycieli: Sytuacje konfliktowe w szkole
 13. Publikacje nauczycieli: Uczeń zdolny 14. SZKOLENIE BHP Materiał_samokształceniowy
 15. Pierwsza pomoc materiały filmowe
 16. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku
 17. Podstawa programowa z komentarzami
 18. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały informacyjne i szkoleniowe wypracowane w projekcie "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" MEN-APS:
 19. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi lekcje muzealne 20. Dziennik elektroniczny  (kliknij aby zlogować się)
  Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan umieszczony na platformie vEdukacja w Rzeszowie

  https://uonetplus.resman.pl/rzeszow


  Instrukcja: UONET+ Pierwsze logowanie
  Instrukcja: UONET+ Kopiowanie rozkladu z Excela

  Uwaga!
  Jeśli w arkuszu Excel nie są wypełnione wszystkie kolumny A, B, C, D, E, F to można kopiować tylko wybrane kolumny np. kolumna A (Temat lekcji) oraz kolumna C (Liczba godzin), kolumna D (Podstawa programowa)


 21. Dla zainteresowanych
  Platforma vEdukacja w Rzeszowie
  Baza Wiedzy Vulcan

 22. Logo szkoły