Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie
ul. Hetmańska 38


Raporty z ewaluacji


Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i Rodziców

Prezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej


Materiały dla nauczycieli
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie 1. Dokumenty do pobrania

  Karta wyjścia na terenie miasta Rzeszowa

  Karta wycieczki

  Karta wycieczki zagranicznej

  Formularze po wypadku ucznia
 2. Bezpieczny internet


  czytaj 3. Terminarz pracy szkoły w roku szkolnym 2017-2018

 4. Konkursy przedmiotowe 2017/2018
 5. Pozyskiwanie środkow finansowych z puli Rady Rodziców
 6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
 7. Plan ewakuacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie


 8. Odpowiedzialność nauczyciela
 9. Awans zawodowy nauczyciela
 10. Ocena pracy nauczyciela-kryteria 11. Publikacje nauczycieli: Sytuacje konfliktowe w szkole
 12. Publikacje nauczycieli: Uczeń zdolny 13. SZKOLENIE BHP Materiał_samokształceniowy
 14. Pierwsza pomoc materiały filmowe
 15. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo... Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku
 16. Podstawa programowa z komentarzami
 17. Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały informacyjne i szkoleniowe wypracowane w projekcie "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" MEN-APS:
 18. Muzeum Powstania Warszawskiego prowadzi lekcje muzealne 19. Dziennik elektroniczny  (kliknij aby zlogować się)
  Uczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan umieszczony na platformie vEdukacja w Rzeszowie

  https://uonetplus.resman.pl/rzeszow


  Instrukcja: UONET+ Pierwsze logowanie
  Instrukcja: UONET+ Kopiowanie rozkladu z Excela

  Uwaga!
  Jeśli w arkuszu Excel nie są wypełnione wszystkie kolumny A, B, C, D, E, F to można kopiować tylko wybrane kolumny np. kolumna A (Temat lekcji) oraz kolumna C (Liczba godzin), kolumna D (Podstawa programowa)


 20. Dla zainteresowanych
  Platforma vEdukacja w Rzeszowie
  Baza Wiedzy Vulcan

 21. Logo szkoły