Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w RzeszowieUczniowie Optivum Net+   UONET+   firmy Vulcan


Dla Uczniów i RodzicówPrezentacja Rzeszów 2013

Współpraca
WF z klasą

SiatkówkaLekkoatletyka

SiatkówkaSiatkówka

Rok szkoły w ruchuBiuletyn Informacji Publicznej

25.11.2016
Uroczystość otwarcia hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie
Foto
25 listopada 2016 r. miało miejsce długo oczekiwane wydarzenie - oficjalne otwarcie nowej hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Rzeszowie.

Hala przy ulicy Hetmańskiej to największy tego typu obiekt w stolicy Podkarpacia. Ma 65 m długości i 45 m szerokości. Wraz z widownią na 350 osób ma łączną powierzchnię ponad 4000 m kw. W hali znajdują się trzy pełnowymiarowe boiska do siatkówki. Są one wyposażone w kotary, umożliwiające jednoczesne prowadzenie zajęć w różnych oddziałach. Na zewnątrz budynku znajdują się dwa wielofunkcyjne boiska i 100 - metrową bieżnia lekkoatletyczna.

Część oficjalną uroczystości rozpoczął gościnny występ Dziewczęcej Orkiestry Dętej z ZS nr 1 w Rzeszowie, która wykonała hymn narodowy. Prezydent miasta, Tadeusz Ferenc, prezentując i witając zaproszonych gości, nie krył radości z powodu ukończenia inwestycji. Z dumą podkreślał, że tak pięknego obiektu nie ma żadna inna szkoła. Miejsce to, przewidywał, stanie się niewątpliwie kuźnią wielu sportowych sukcesów.

Przedstawicielem Ministerstwa Sportu i Turystyki podczas uroczystości w ZSO był Marcin Kaczmarczyk, dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli, który podkreślał starania stołecznych urzędników, mające służyć rozwojowi sportu w różnych regionach kraju. Ministerstwo dopłaciło do budowy hali sportowej 2 mln zł i są to, jak twierdził dyrektor Kaczmarczyk, dobrze zainwestowane pieniądze, ponieważ zaprocentują już wkrótce świetnymi wynikami sportowymi uczniów, a potem absolwentów szkoły.

Przewodniczący Sejmiku Podkarpackiego, Jerzy Cypryś, zabierając głos, również pogratulował oddania do użytku tak ważnego dla społeczności szkolnej obiektu - miejsca, gdzie trenować będą najlepsi, ale także swoje zainteresowania rozwijać będą miłośnicy sportu. Pan Cypryś podarował uczniom szkoły piłki do siatkówki.

W  podobnym tonie wypowiadała się również Bożena Pasieka, dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Dyrektor szkoły, Wojciech Wilk, w krótkich słowach przypomniał najważniejsze wydarzenia z historii szkoły. Wspomniał min. moment utworzenia szkoły sportowej i oddania do użytku pierwszej hali sportowej. Poświęcenia obiektu dokonał kanclerz kurii, ks. prałat Jan Szczupak, który podkreślił, że wraz z rozwojem fizycznym powinien iść w parze rozwój duchowy i moralny młodych ludzi.

Część artystyczna uroczystości umożliwiła zaprezentowanie rozlicznych, nie tylko sportowych, talentów uczniów ZSO nr 2 w Rzeszowie. W lekkiej, humorystycznej konwencji został przedstawiony program artystyczny przygotowany przez nauczycielki: panie Ewę Rozlach, Lucynę Bialic i Annę Długosz, w którym wystąpiło ok. sześćdziesięcioro uczniów. Był śpiew, taniec, były pokazy akrobatyczne, występy przedstawicieli różnych dyscyplin sportowych umieszczone w ramach wywiadu dziennikarza Sali ze sprzątaczką Halą. Uroczystość uświetniły swoim występem akrobatki z ETC Mystique: Wiktoria Kloc, Aleksandra Szczypek i Wiktoria Wilk, które ugruntowały swoją sławę udziałem w półfinałach tegorocznej edycji programu telewizyjnego Mam talent. Gośćmi specjalnymi byli bracia Krystian i Kamil Kłeczkowie, absolwenci Gimnazjum Sportowego, teraz już dorośli pracownicy policji. Ich występ na batucie spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem publiczności.

Starania wszystkich młodych artystów zostały docenione, o czym świadczyły gromkie brawa i długo wybrzmiewające podziękowania prezydenta, dyrektora szkoły oraz prowadzących uroczystość: Małgorzaty Matuszkiewicz i Mirosława Wierzbickiego, nauczycieli w ZSO nr 2.

Uczniowie biorący udział w programie artystycznymRenata Kuzicka
Aktualności szkolne 2016/2017


6.12.2016
Mikołajki w szkole
Foto

28.11.2016
Podziękowanie
Foto
Dyrektor Centrum Administracyjnego do Obsługi
Placówek Opiekuńczo-wychowawczych w Rzeszowie
składa serdeczne podziękowania dla

V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie
oraz
Gimnazjum Sportowego w Rzeszowie

za bezinteresowną pomoc i wsparcie udzielone wychowankom Domu dla Dzieci Mieszko oraz Domu dla Dzieci Dobrawa przez obdarowanie podopiecznych placówki wieloma artykułami zebranymi podczas zbiórki charytatywnej zorganizowanej na terenie szkoły przez samorząd uczniowski szkoły
Aktualności szkolne 
Aktualności sportowe 2016/2017


5.12.2016
LICEALIADA: I miejsce V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w Rejonowej Licealiadzie w piłce ręcznej chłopców
Foto
skład drużyny:
Piotr Wilk
Mateusz Świerk
Kacper Górski
Kamil Król
Kamil Cymerys
Dawid Szczygieł
Marek Nehrebecki
Bartosz Kowalski
Bartłomiej Matejko
Marcin Ożóg
Mateusz Batóg
Patryk Woźny
Konrad Chmaj
Hubert Sołek
Wiktor Suchorabski
Daniel Mich
Kacper Sowa
Kacper Sołek

Trenerzy: Sebastian Pelc, Marian Sikora


5.12.2016
LICEALIADA: I miejsce V Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie w Rejonowej Licealiadzie w drużynowym tenisie stołowym chłopców
Foto
skład drużyny:
Hubert Kopczyk 3d LO
Kamil Klocek 2d LO


Opiekun: Dorota Byjoś


Aktualności sportowe


 


Informacja o egzaminie maturalnym 2017 (fragment prezentacji OKE)