Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie to grupa młodych, zdolnych ludzi, chcących czynnie uczestniczyć w życiu szkoły. Tworzą go wszyscy uczniowie szkoły (bez wyjątku) i każdy ma możliwość sprawdzenia się w działaniu.

 

Opiekunki samorządu
Kinga Maciołek-Rzucidło
Ewa Rozlach

Samorząd Uczniowski 2019/2020
Julia Miller-Kuciapa 1Bg – przewodnicząca SU
Paweł Furman 2C – zastępca

Członkowie Rady SU:
Jakub Müller 1Asl
Jakub Waltoś 7B
Julia Bilska 5A

Spotkania odbywają się co najmniej raz w miesiącu. Omawiane są bieżące sprawy związane z pracą szkoły. Dwa razy do roku odbywa się zebranie podsumowujące całoroczną pracę SU. Jesteśmy wrażliwi na potrzeby innych i dlatego staramy się pomagać potrzebującym organizując lub przyłączając się do akcji charytatywnych. Nasza praca opiera się o rozdział IV § 12 Statutu Zespołu Szkół Sportowych w Rzeszowie.

Kierujemy się mottem: Młodość to wieczność, jeśli jej nie zatracisz, nigdy się nie zestarzejesz.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020