Podręczniki

Szkolny zestaw podręczników
Szkoła Podstawowa Sportowa nr 33
w Rzeszowie
rok szkolny 2020/2021

Uwaga!
Uczniowie Szkoły Podstawowej Sportowej nr 33
otrzymają we wrześniu podręczniki na rok szkolny 2020/2021.
(nie dotyczy podręczników do religii, których nie obejmuje dotacja
oraz podręcznika do języka niemieckiego dla klasy 5 i 6)

Szkolny zestaw podręczników
V Liceum Ogólnokształcące
im. K. K. Baczyńskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Rzeszowie
rok szkolny 2020/2021

Liceum 3-letnie

klasa 2 

klasa 3 

Liceum 4-letnie   

klasa 1 

klasa 2