Orliki

ORLIK   W   CZASIE   COVID-19
OD 20.03 – 18.04.2021r
DLA  SPORTU  AMATORSKIEGO ZOSTAJE  ZAMKNIĘTY

W związku z nowym  ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 25 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

OD 27.03 – 18.04 2021r.

Z Obiektu sportowego Orlik mogą korzystać następujące osoby:

  1. wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt. 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
  2. zawodnicy pobierający stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),
  3. zawodnicy będący członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy,

Wykaz i regulamin "Orlików"
obowiązujący od 1 marca 2021 r.

Kompleksy sportowe typu Orlik
są czynne według harmonogramów animatorów, umieszczonych na każdym Orliku.
  • Na Orliku w zajęciach może uczestniczyć nie więcej niż 150 osób, limit ten nie odnosi się do osób obsługujących obiekt
  • na boiskach można uprawiać sport tylko zgodny z przeznaczeniem boiska (koszykówka i siatkówka na boisku poliuretanowym, piłka nożna na boisku ze sztuczną nawierzchnią),
  • obowiązuje zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązuje weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • obowiązuje dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązuje dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,

Kontakt do Animatorów i rezerwacja na poszczególnych Orlikach odbywa się tylko poprzez podane poniżej dane.