Matura 2020

Matura czerwiec 2020 r.

Maturzyści
Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 20.05.2020 r. na stronie OKE w Krakowie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.

Deklaracja maturzysty

Kliknij aby wypełnić