Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie

1) Statut

Tekst jednolity według stanu na dzień 29 sierpnia 2020 r.  

2) Szczegółowe zasady wewnątrzszkolnego oceniania uczniów

zawarte są w ROZDZIALE VIII Statutu Szkoły (str. 42)

Raport z ewaluacji zewnętrznej V LO Pobierz plik Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf (3300KB) 

Raport z ewaluacji zewnętrznej Gimnazjum Sportowego Pobierz plik Raport z ewaluacji zewnętrznej.pdf (225KB) 

Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej Wniosek o duplikat legitymacji szkolnej 

Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta Wniosek o duplikat świadectwa szkolnego absolwenta