dla rodzica i ucznia

Rada Rodziców Zespołu Szkół Sportowych w roku szkolnym 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców
Dorota Grzyb – przewodnicząca Rady Rodziców (klasa 8 b SP)
Robert Babiarz – wiceprzewodniczący Rady Rodziców (klasa 1cg LO)
Marta Czekaj – skarbnik (klasa 3a LO )
Agnieszka Jastrzębska – sekretarz (klasa 1asl LO)
Agnieszka Panek – członek (klasa 1gg LO)

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021
(w tym terminarz spotkań z Rodzicami str. 3)

Plan pracy szkoły w roku szkolnym 2020-2021

Godziny pracy Biblioteki, Pedagoga, Psychologa, Higienistki szkolnej
Godziny pracy Biblioteki, Pedagoga, Psychologa, Higienistki szkolnej 

Wycieczki

Wycieczka: Prośba rodzicow 

Wycieczka: Zgoda prawnych opiekunow