MATURA – TERMIN DODATKOWY EGZAMIN Z INFORMATYKI

Zgodnie z procedurami egzaminu maturalnego, informujemy osoby, które zgłosiły chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego z informatyki,
że w dniu 11 czerwca 2021 r. od godziny 15:15 do 16:15 będzie można dokonać sprawdzenia indywidualnych stanowisk do pracy podczas egzaminu.
Część praktyczna egzaminu odbędzie się w pracowni 220.

Wojciech Wilk
Dyrektor Szkoły

Skip to content