MATURA TERMIN DODATKOWY

Szanowni Maturzyści

Przystępując do egzaminu maturalnego jesteście zobowiązani do przestrzegania następujących zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych ogłoszonych przez MEN, CKE i GIS  w związku z pandemią:

1.Na egzamin może przyjść osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i która sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający zgłaszający się na egzamin mają obowiązek mieć zakryte usta i nos oraz zachowują dystans co najmniej 1,5 m czekając na wejście do szkoły i po wejściu do niej. 

3. Zdający przybywają do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, czyli na egzaminy poranne o 8:30, na egzaminy popołudniowe o 13:30.

3. Po wejściu do szkoły zdający zostawiają w wyznaczonym miejscu rzeczy osobiste (torebki, odzież wierzchnią itp.) i udają się do sal egzaminacyjnych.

SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI

4. Nie wolno wnosić i używać telefonów komórkowych w salach egzaminacyjnych.

5. Wolno wnieść mała butelkę wody, którą zdający przynoszą we własnym zakresie.

6. Zdający mają mieć ze sobą dokument tożsamości, długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz przybory określone w Komunikacie Dyrektora CKE, w tym kalkulator prosty. 

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KALKULATORÓW

7. Po zakończeniu egzaminu zdający nie gromadzą się przed szkołą, nie tworzą grup, opuszczają teren szkoły zachowując dystans.

                                                                                                      Wojciech Wilk

                                                                                                             Dyrektor Szkoły

Skip to content