XVII Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Zespół Szkół Sportowych w Rzeszowie – V Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego zaprasza uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z województwa podkarpackiego do udziału w XVII Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim i Poezji Śpiewanej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego pod hasłem „Na imię mi było Krzysztof”.

W załącznikach:

  1. Regulamin.
  2. Karta zgłoszenia.
  3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Nasz konkurs w mediach.