Sprawdź, z którą książką z biblioteki ci do twarzy…

Biblioteka szkolna zaprasza do udziału w konkursie o tytuł Szkolnego Mistrza Pięknego Czytania. Z uwagi na reżim sanitarny zmieniamy formułę konkursu, w tym roku uczestnicy będą czytać książkę w domu, nagrywać się i wysyłać wideo na adres e-mail biblioteki szkolnej: bibliotekavlo@edu.erzeszow.pl

Czas nagrania nie może przekraczać 2 minut. Plik z filmem zgłaszany do udziału w Konkursie powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem uczestnika.

Termin nadsyłania nagrań upływa 31 października 2020 roku, o północy!

Przy ocenie będzie brana pod uwagę:

– płynność czytanego tekstu (0-5 pkt.)
– prawidłowa dykcja (0-5 pkt.)
– intonacja czytanego fragmentu (0-5 pkt.)
– ogólny wyraz artystyczny (0-5 pkt.)

Jury Konkursu przyzna tytuł Mistrza Pięknego Czytania i nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Wszystkich, którzy chcą zgłosić swoje uczestnictwo w konkursie, zapraszamy po wybór książki do biblioteki szkolnej.

Elżbieta Bazan
Sabina Gumulak

Skip to content