Wybory do nowej Rady Samorządu Uczniowskiego

Dnia 25 września odbyły się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021.
W wyborach wzięli udział wszyscy obecni w szkole uczniowie. Oddano 327 ważnych głosów.

Wybrano nową Radę Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca SU – Julia Miler- Kuciapa 2BG
Zastępca SU – Oliwia Solarz 2BG

Członkowie Rady SU:
Dominik Kowalski 2GG
Michał Ostrowski 1G
Alicja Magdoń 2BSL
Milena Solarska 8A

Dziękujemy wszystkim kandydatom, gratulujemy wybranym oraz życzymy owocnej pracy.

E. Rozlach
S. Gumulak