MATURA TERMIN DODATKOWY

Szanowni Maturzyści

Przystępując do egzaminu maturalnego jesteście zobowiązani do przestrzegania następujących zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych ogłoszonych przez MEN, CKE i GIS  w związku z pandemią:

1.Na egzamin może przyjść osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i która sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający zgłaszający się na egzamin mają obowiązek mieć zakryte usta i nos oraz zachowują dystans co najmniej 1,5 m czekając na wejście do szkoły i po wejściu do niej. 

3. Zdający przybywają do szkoły na 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu, czyli na egzaminy poranne o 8:30, na egzaminy popołudniowe o 13:30.

3. Po wejściu do szkoły zdający zostawiają w wyznaczonym miejscu rzeczy osobiste (torebki, odzież wierzchnią itp.) i udają się do sal egzaminacyjnych.

SZKOŁA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI

ZA RZECZY POZOSTAWIONE W SZATNI

4. Nie wolno wnosić i używać telefonów komórkowych w salach egzaminacyjnych.

5. Wolno wnieść mała butelkę wody, którą zdający przynoszą we własnym zakresie.

6. Zdający mają mieć ze sobą dokument tożsamości, długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz przybory określone w Komunikacie Dyrektora CKE, w tym kalkulator prosty. 

SZKOŁA NIE ZAPEWNIA KALKULATORÓW

7. Po zakończeniu egzaminu zdający nie gromadzą się przed szkołą, nie tworzą grup, opuszczają teren szkoły zachowując dystans.

                                                                                                      Wojciech Wilk

                                                                                                             Dyrektor Szkoły