Szanowni Ósmoklasiści

Przystępując do egzaminu ósmoklasisty jesteście zobowiązani do przestrzegania następujących zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych ogłoszonych przez MEN, CKE i GIS  w związku z pandemią:

1.Na egzamin może przyjść osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i która sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający zgłaszający się na egzamin mają obowiązek mieć zakryte usta i nos oraz zachowują dystans co najmniej 1,5 m czekając na wejście do szkoły i po wejściu do niej. 

3. Zdający wchodzą  do szkoły wejściem przy jadalni w godzinach:

                                    8A  8:00 – 8:10                  8B  8:10 – 8:20

4. Po wejściu do szkoły zdający zostawiają w wyznaczonym miejscu rzeczy osobiste (torebki, odzież wierzchnią itp.) i udają się do sal egzaminacyjnych.

5. Nie wolno wnosić i używać telefonów komórkowych.

6. Wolno wnieść mała butelkę wody, którą zdający przynoszą we własnym zakresie.

7. Zdający mają mieć ze sobą dokument tożsamości, czarny długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz przybory określone w Komunikacie Dyrektora CKE.

8.Naklejki z kodem kreskowym, które zdający otrzymują w pierwszym dniu egzaminu przynoszą na każdy kolejny egzamin.

9. Po zakończeniu egzaminu zdający nie gromadzą się pod szkołą, nie tworzą grup, opuszczają teren szkoły zachowując dystans.

Wojciech Wilk

Dyrektor Szkoły