Szanowni Maturzyści

Przystępując do egzaminu maturalnego jesteście zobowiązani do przestrzegania następujących zasad wynikających z obostrzeń sanitarnych ogłoszonych przez MEN, CKE i GIS  w związku z pandemią:

1.Na egzamin może przyjść osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych i która sama nie jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

2. Zdający zgłaszający się na egzamin mają obowiązek mieć zakryte usta i nos oraz zachowują dystans co najmniej 1,5 m czekając na wejście do szkoły i po wejściu do niej. 

3. Zdający wchodzą  do szkoły wejściami oznaczonymi dla poszczególnych klas w wyznaczonych godzinach:

3A  8:00 – 8:15                  3B  8:00 – 8:15

3C  8:15 – 8:30                  3F  8:15 – 8:20

                                            3G 8:20 – 8:25

                                           Absolwenci 8:25 – 8:30

4. Po wejściu do szkoły zdający zostawiają w wyznaczonym miejscu rzeczy osobiste (torebki, odzież wierzchnią itp.) i udają się do sal egzaminacyjnych.

5. Nie wolno wnosić i używać telefonów komórkowych.

6. Wolno wnieść mała butelkę wody, którą zdający przynoszą we własnym zakresie.

7. Zdający mają mieć ze sobą dokument tożsamości, długopis lub pióro z czarnym tuszem oraz przybory określone w Komunikacie Dyrektora CKE, w tym kalkulator prosty.  Szkoła NIE ZAPEWNIA KALKULATORÓW.  

8.Naklejki z kodem kreskowym, które zdający otrzymują w pierwszym dniu egzaminu przynoszą na każdy kolejny egzamin (także w sesji poprawkowej).

9. Po zakończeniu egzaminu zdający nie gromadzą się pod szkołą, nie tworzą grup, opuszczają teren szkoły zachowując dystans.

                                                                                                              Wojciech Wilk

                                                                                                              Dyrektor Szkoły

Maturzyści
Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego z 20.05.2020 r. na stronie OKE w Krakowie

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku. – Aktualizacja z 20.05.2020 r.