Komunikat

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH
INFORMUJE

OD DNIA 12.03. – 14.04. 2020 r.  SZKOŁA JEST ZAMKNIĘTA.

Proszę uczniów o nawiązanie kontaktu z wychowawcami i nauczycielami.

Proszę o codzienne sprawdzanie dziennika elektronicznego ponieważ nauczyciele w formie elektronicznej będą przekazywali materiały i zadania z poszczególnych przedmiotów do samodzielnego wykonania.

Dalsze komunikaty będą przekazywane drogą elektroniczną oraz przez stronę internetową szkoły.

Wojciech Wilk
Dyrektor
Zespołu Szkół Sportowych
w Rzeszowie